TJENESTER

Fasaderehabilitering

Vi har god kompetanse på antikvariske arbeider. Særlig eldre bygårder som står oppført på byantikvarens gule liste.  For eldre fasader er kunnskap om materialvalg helt avgjørende for levetiden. En lettvint løsning kan fort blir dyr.

Murmester Halimi er en komplett fasadeentreprenør.

 • Mur/Puss og malerarbeider
 • Rehabilitering av balkonger
 • Utskifting av vinduer
 • Omlegging av tak
 • Etterisolering. Kompakt og luftet system

PIPEREHABILITERING

Mange boligselskap får pålegg om utbedringer etter besøk fra Brann og redningsetaten.

Våre folk har lang erfaring i å rehabilitere pipeløp for sameier og borettslag, og kan bistå i alle faser:

 • Videokontroll med rapport
 • Rehabilitering av pipeløp. Stålrør eller keramisk glidestøp.
 • Installasjon av ildsteder
 • Utbedre piper over tak.
 • Byggesøknad og korrespondanse med myndigheter.

BAD OG VÅTROM

Vi har egen avdeling for våtrom og kan tilby oppussing av bad fra a-å. 

Vi stiller med alle faggrupper, og tar oss av nødvendig byggesøknad.

 • Flislegger 
 • Snekker
 • Rør og elektro
 • Maler

Vi utfører rehabilitering av betongkonstruksjoner som er skadet av korrosjon og klorider.

 • Fasader
 • Garasjeanlegg
 • Bærende konstruksjoner
 • Støpearbeider
 • Balkonger

Vi bygger og monterer alle typer ildsteder


 • Riving og bort kjøring av eksisterende ildsted
 • Montering av nytt ildsted
 • Bygge brannmur
 • Puss og malerarbeider i forbindelse med nytt ildsted 

Vi utfører alt innen natursteinsarbeider og legging av skifer

 • Trapper og innganspartier
 • Terrasser
 • Støttemurer
 • Interiørarbeider
 • Peiser

Tegl og Leca

Vi murer og utbedrer mange hundre m2 med tegl i året. 

Leca. Vi Bygger grunnmur og Lecahus.

BALKONGER

Vi har god kompetanse på utbedring av eldre balkonger. Særlig eldre 1890 talls bygårder og gårder fra 30 tallet er særlig utsatt for elde og slitasje og utgjør ofte en fare. 
Og eldre balkonger utgjør ofte som står oppført på byantikvarens gule liste.  For eldre fasader er kunnskap om materialvalg helt avgjørende for levetiden. En lettvint løsning kan fort blir kostbar
Murmester Halimi har utbedrer mange balkonger de siste årene...

Vi utfører alle oppdrag til avtalt tid og pris!. Kontakt oss for befaring