PIPEREHABILITERING

Det er 3 godkjente metoder å utføre en slik innvendig rehabilitering. Vi tilbyr alle 3 metodene til dere.

1.Glidestøping

Denne utbedringen av skorsteinsløpet innvendig, foregår ved at alle fire innvendig skorsteinssidene blir påført en spesial mørtel. En trykkbelastet ballong blir blåst opp nederst i skorsteinsløpet. Deretter blir spesialmørtelen helt ned i skorsteinen og ballongen blir trukket opp med en vinsj og alle de fire innvendige skorsteinssidene får en jevn påføring av denne spesialmørtelen.

Fordel med denne metoden er at den opprettholder omtrent det samme tverrsnittet innvendig, det blir en fin glatt flate innvendig som i de fleste tilfeller bedrer trekkforholdene. Det blir lettere for feierne å feie skorsteinene innvendig i forhold til de syrefaste stålpipeforinger og det er også lettere med nye tilkoblinger av ildsteder i ettertid.


2.Nedsenking av syrefaste/rustfrie stålforinger

Denne metoden består i å nedsenke syrefaste rustfrie stålforinger i hele skorsteinsløpet. Fordelen med denne metoden er at vi benytter en ventilert isolasjonsløsning og som gjør at 2 av skorsteinssidene kan kles inn. Det må nok også sees som en fordel at dere får et nytt produkt.

3.Kombinasjon av glidestøp og stålrør

Røykløp blir rehabilitert med glidestøp til full tetthet i røykløpet oppnås. Deretter monteres det stålrør i rustfri/syrefast kvalitet. Det er egentlig denne metoden vi anbefaler, men pga prisen det er ikke mange kunder som velger den.

Valg av metode

Det er ikke så lett for menigmann å foreta valg av disse metodene. Så lenge skorsteinssidene inne hos beboerne ikke er tildekket, eller det er enkelt å gjøre noe med dette, så vil det nok være greiere med en glidestøping.

Uansett metode så må eierne/brukerne selv sørge for at kledningene på skorsteinssidene er etter gjeldende bestemmelser.

Utdrag av hva de gjeldende bestemmelser for kledninger på skorsteinssider

Brennbart materiale kan ikke komme nærmere skorsteinssidene enn 100mm.

Det er heller ikke tillatt å kle skorsteinssidene slik at det er til hinder for tilsyn. Det gjelder for eksempel gipsplater, strekkholdige tapete, skap etc. Ubrennbart materiale som fliser kan dog benyttes hvis de mørtles/limes direkte på skorsteinssiden.

Ved å rehabilitere skorsteinen med glidestøp beholdes denne bestemmelsen.

Ved å senke ned nye pipeforinger ned i skorsteinsløpet og det blir benyttet en ventilert isolering, kan to av skorsteinssidene kles inn med all slags materialer.

 Vi utfører alle oppdrag til avtalt tid og pris!. Kontakt oss for befaring