OVN PEIS OG ILDSTEDER

Vi bygger og monterer alle typer ildsteder


  • Riving og bort kjøring av eksisterende ildsted
  • Montering av nytt ildsted
  • Bygge brannmur
  • Puss og malerarbeider i forbindelse med nytt ildsted 


Vi foretar godkjenning og innmelding av nytt ildsted.

Husk at Oslo kummune yter inntil 6000,- i støtte ved montering av rentbrennende ildsted.


https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/vedovntilskudd-til-utskifting-av-gamle-vedovner/#gref