Fasade, mur, puss, balkonger

Vi har god kompetanse på fasaderehabilitering. Særlig eldre bygårder som står oppført på byantikvarens gule liste.  For eldre fasader er kunnskap om materialvalg helt avgjørende for levetiden. En lettvint løsning kan fort blir kostbar

Murmester Halimi er en komplett fasadeentreprenør.

  • Mur/Puss og malerarbeider
  • Rehabilitering av balkonger
  • Utskifting av vinduer
  • Omlegging av tak
  • Etterisolering. Kompakt og luftet system
  • Befaring og tilstandsanalyse med tilstandsrapport 

Vi er eksperter på stukkatur, ornamenter, trekninger, antikvarisk puss, kalkpuss, kalkmaling, silikat, silikatmaling, gull liste fasader. 
Våre murere har lang erfaring i mur og puss, maling og betong reparasjoner.  
Følgende oppgaver er aktuelle ut ifra behov. Puss og mur reparasjon, gips, stukkatur, kalkblåsing, sandblåsing, betongrehabilitering, overflaterehabilitering.
For nyere fasader er ofte etterisolering et alternativ. Ofte kombinert med nye vinduer, skifte vinduer, nye balkonger eller rehabilitere eksisterende balkonger. 
Det finnes primært 2 typer systemer. Luftet pussystem og kompakt pussystem. Vi leverer begge deler ut i fra boligselskapets behov. 
Enkelte tiltak fasade utøser byggesak. Vi har sentral godkjenning og hjelper kunden gjennom byggesak. 

Vi utfører alle oppdrag til avtalt tid og pris!  Kontakt oss for befaring