BALKONGER

Vi har god kompetanse på utbedring av eldre balkonger. Særlig eldre 1890 talls bygårder og gårder fra 30 tallet er særlig utsatt for elde og slitasje og utgjør ofte en fare. Og eldre balkonger utgjør ofte som står oppført på byantikvarens gule liste.  For eldre fasader er kunnskap om materialvalg helt avgjørende for levetiden. En lettvint løsning kan fort blir kostbar

Murmester Halimi har utbedrer mange balkonger de siste årene.

En typisk start for et slikt oppdrag er at deler av balkong har løsnet og faller ned på fortau, og boligselskapet får pålegg om utbedring. 

Bærekonstruksjonen har rustet i stykker og betongbiter løsner. Ofte er bæring så svekket at hele balkongen må rives og bygges på nytt.

Balkongarbeider utløser ofte krav om søknadsplikt og statiker. Vi bistår byggherren med dette.